ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර කාර්යක්ෂමතාව සදහා උපදේශන සේවාව

අපි කවුරුද?

CLOUD CONSULTANCIES

සුළු, මධ්ය පරිමාණ සහ කුඩා ව්යවසායන් සදහා අවශ්‍ය ප්රවීනතාවයන් සහ නියමිත ක්රියාවලීන් තුලින් අභ්යන්තර කාර්යක්ෂමතාවන් ඉහළ නැංවීම, අනුකුලතාවයන් ඇතිකිරීම් සහ ව්යාපාරයේ සෑම අංශයක්ම විශිෂ්ට භාවීතයන් ලගකරදීම සාක්ෂාත් කිරීම Cloud Consultancies හී දර්ශනය වේ.

ගිණුම්කරණ සහ මුල්‍ය කටයුතු, බදුකරණ, කටයුතු, නීතිමය කටයුතු, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය, පුහුනුකීරීම්, ආයතන සමාජ වගකීම් සහ ප්‍රජා සම්බන්ධතා අංශයන් සුවීශේෂී වේ.

වැඩිපුර විස්තර

අපගේ අත්දැකීම්
කුසලතා සහ විශේෂඥභාවය.
ඔබේ ලාභය.

රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සදහා රැකියා බිහිකිරීම, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ ලා සුළු, මාධ්ය පරිමාණ සහ කුඩා ව්යවසායන් සදහා සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිවේ.
නව ව්‍යාපාරවල සත්‍යතාව

නව ව්‍යාපාර අසාර්ථක වීමේ අනුපාතය

0123456789001234567890%

කෙටි කලකදී අසාර්ථක වීම හෝ ප්‍රක්ශේපණය ලගා කර ගැනීම.

0123456789001234567890%

ප්‍රක්ශේපිත ආයෝජනය මත ප්‍රතිලාභ ලගාකරගත නොහැකි වීම.

0123456789001234567890%

ද්‍රවශීල කිරීම හෝ සියලුම වත්කම් හෝ ඉන් කොටසක් නැතිවී යාම.

0123456789001234567890%

ක්‍රමවත් සැලසුමක් හා අත්දැකීම් නොමැතිකම.


අපගේ ප්‍රවීනත්වය සහ සේවා

අපගේ වෘත්තීමය විශේෂඥයින් විසින් ඔබගේ ව්‍යපාරයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දෑ හරහා ඔබට මග පෙන්වයි.


ෆිනෑන්ස්

බදුකරණය

නීතිමය

තොරතුරු තාක්ෂනය

විකුණුම් හා අලෙවිකරණය

මානව සම්පත්

සැපයුම් දාම

සමස්ථ ව්යාපාරය

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ පසුබිම

සමස්ත ආර්ථික සංවර්ධනය, ධනය නිර්මාණය කිරීම සහ බෙදහරීම සදහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල දායකත්වය පිලිබදව අප සාකච්චා කරමු. බොහෝ රටවල් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් මත විශ්වාසය තැබූ අතර සැබවින්ම එය හොඳින් ඉටු කළහ. සුළු, මධ්‍යම සහ මයික්රො යනු විශාරදයන් හා ආයතන විසින් භාවිතා කරන නියමයන්ය. නමුත් මෙම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්යාපාරයන් විශාල ගැටලුවකට සමාන ය. එහෙත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ අභ්‍යන්තරයේ හෝ බාහිර තත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද? එහි ලොකු සහෝදරයන්ට වඩා වෙනස් වේ. සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වැදගත්කම සුළු පරිමාණ පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ වැදගත්කම පිළිබඳ කතා කරන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ 45% ක් පමණ ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. (Mirror Business 01.04.2016) එය හේතු සොයා බැලීමට සහ නිවැරදි පිළියම් සොයා ගැනීමට වටී.

අපව අමතන්න